حضور در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران IRAN PLEX 2020

تاریخ خبر: 1399-7-29

شرکت فناوری سروین با گروه محصولات خود در زمینه هوشمندسازی دامداری‌های گاو شیری، با عنوان سروین فارم، در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران، حضور یافت. این محصولات مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه از 5 الی 8 مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران دائر شد.

تصاویر مرتبط