گردهمایی و پنل تخصصی فن آفرینی

Sarveen Technologeis Technoproneurship Forum

شرکت فناوری سروین مجموعه گردهمایی هایی را در حوزه علوم و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیاء، سرویس های مبتنی بر مکان و پردازش ابری با اهداف زیر برگزار خواهد کرد:
- ایجاد بستری برای معرفی توانمندی های علمی و ایده های نوین دانشگاهیان به سرمایه گذاران و صاحبان صنایع
- ایجاد فرصت برای صاحبان صنایع به منظور انتقال نیازها و چالش ها به جامعه علمی کشور
- آشنایی سرمایه گذاران با فرصتهای حمایت از پیاده سازی طرح های نوین در صنایع
هر برنامه به موضوع مشخصی در زمینه یکی از موضوغات فوق با هدف معرفی تکنولوژی های روز دنیا و روند های جهانی و ایران، فرصت ها و چالش های مربوطه می پردازد. این گردهمایی ها با سخنرانی فردی کلیدی در موضوع برنامه به همراه یک پنل تخصصی و فرصت مکفی برای پرسش و پاسخ و تعامل با حضار برگزار می گردد.

حامیان برگزاری:

برنامه اول

فناوری و سرویسهای مبتنی بر مکان

Location-based Services & Technologies

زمان دوشنبه 5 اسفند 1398
از ساعت 16:00 تا 18:00

مکان: مرکز نوآوری کارولوکس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
سخنران کلیدی: دکتر فرشاد لاهوتی، دانشگاه تهران

مدیر برنامه: دکتر منوچهر مرادی، دانشگاه تهران

اعضای پنل: مهندس علی الهی از شرکت تپسی، مهندس سیدرضا جوکار نراقی از همراه اول و مهندس پیام آراسته از شرکت بلد