وبینار و پنل تخصصی فن آفرینی


شرکت فناوری سروین با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، پژوهشکده فناوری‌های همگرا، و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مجموعه گردهمایی هایی را در حوزه علوم و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیاء، سرویس های مبتنی بر مکان و پردازش ابری به صورت ماهانه برگزار می کند. اهداف این سمینارها عبارتند از:
- ایجاد بستری برای معرفی توانمندی های علمی و ایده های نوین دانشگاهیان به سرمایه گذاران و صاحبان صنایع
- ایجاد فرصت برای صاحبان صنایع به منظور انتقال نیازها و چالش ها به جامعه علمی کشور
- آشنایی سرمایه گذاران با فرصتهای حمایت از پیاده سازی طرح های نوین در صنایع
هر برنامه به موضوع مشخصی در زمینه یکی از موضوعات فوق با هدف معرفی تکنولوژی های روز دنیا و روند های جهانی و ایران، فرصت ها و چالش های مربوطه می پردازد. این گردهمایی ها با سخنرانی فردی کلیدی در موضوع برنامه به همراه یک پنل تخصصی و فرصت مکفی برای پرسش و پاسخ و تعامل با حضار برگزار می گردد.

حامیان برگزاری